LID WORDEN

U wilt lid worden van HaVeK? Vul onderstaande velden in en klik op verzenden.

Stort €75,00 naar HaVeK op het rekeningnummer KBC BE85 7310 4041 3306 met mededeling: “uw handelsnaam” lidmaatschap “actueel kalenderjaar”.
Dit bedrag laat u toe kennis met ons te maken, uw zaak kenbaar te maken als lid, met korting gebruik te maken van evenementen, informatie in te winnen en ter verbetering van de communicatie tussen u als handelaar enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds.
Er word u zo spoedig mogelijk een betalingsbewijs bezorgt voor uw boekhouding naar het opgegeven adres van de maatschappelijke zetel van uw onderneming.

Bedrijfsgegevens

Adres maatschappelijke zetel:

Adres uitbating onderneming (alleen invullen indien verschillend van maatschappelijke zetel:


Contactpersoon 1

Contactpersoon 2